TAPUDA İŞLEMLER NASIL YAPILIR.

Gayrimenkul Yatırımı , ülkemizde gözde yatırım araçlarından biri olmaya devam etmektedir. Ülkemizde her yıl yüzbinlerce gayrimenkul el değiştirmektedir.

Alım satım işlemleri ile ilgili eksik veya yanlış bilgilenmeler sorunlara, anlaşmazlıklara yol açabilmektedir. Tapuda kötü sürprizlerle karşılaşmamak için önceden hazırlıklı olmanın faydası olduğundan yola çıkarak bu yazımızda gayrimenkul alım satımlarında izlenen yol, gereken belgeler ve ödenen resmi masraflar ile ilgili bilgi vermeye çalıştık.

Satış, tanım itibariyle bir malın mülkiyetinin bir başkasına belirli bir bedel karşılığında devredilmesi işlemidir.

Satış sözleşmelerinde temel iki nokta bulunmaktadır. Bunlar satışa konu gayrimenkul ve satış bedelidir. Satış bedelinin belirlenmesi ilgili taraflara aittir. Tapu dairelerinde alım satım bedeline müdahale edilemez. Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından hazırlanan resmi senede, satış bedelinin emlak beyan değerinin yeniden değerleme oranı uygulandıktan sonraki yeni değerinden düşük olması durumunda arada oluşan farkın cezalı tahsil edileceği hatırlatması eklenir. Yine de satış bedeli düşük gösterilse dahi Tapu müdahale edemez.

Gayrimenkul Yatırımı yapmak isteyenler Tapuda işlem yaptırmadan önce şu evrakları hazır bulundurmalıdır:

Satışa konu gayrimenkule ait tapu senedi, tapu yoksa taşınmazın ada ve parsel numarasını gösteren belge ya da gayrimenkul sahibinin sözlü beyanı

Hem alıcı hem de satıcıya ait fotoğraflı nüfus cüzdanları ve yine her ikisinin son altı ay içinde çekilmiş 6x 4 büyüklüğünde vesikalık fotoğrafları (Satıcı için 1 adet, alıcı için 2 adet)

İşlem yapmaya gelenler bizzat taraflar değil de onları temsil eden kimseler ise, temsil yetkisini ispatlayan resmi belge (vekaletname, kayyım kararı, vasi kararı) ile birlikte temsile yetkili kişinin fotoğraflı kimliği ve bir adet vesikalık fotoğrafı istenir.

Tapu tescil için , 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 4 sayılı tarife uyarınca beyan edilmiş olan satış değeri üzerinden her iki taraftan ayrı ayrı satış bedelinin belirli bir oranı üzerinden tapu harcı tahsil edilir. Uygulamada genel olarak satıcılar bu bedeli ödemeyi kabul etmediklerinden tamamını alıcının ödediği görülmektedir. Tapu harcı yanı sıra döner sermaye işletmesi için de tarife kapsamında ücret tahsilatı yapılır.Tapu işlemlerinizde Tuzlaemlakci.com ailesi olarak herzaman yanınızda olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Tutar TL
Vade AY
Faiz %

1,272 TL.
Marina Tuzlada Gayrimenkul Fiyatlarını Nasıl etkiledi?