Tuzla Kentsel Dönüşüm

Tuzla Kentsel Dönüşüm

Ülkemizde son zamanların en sık yakından ilgilenilen konuların başında gelen Tuzla Kentsel Dönüşüm, gerçekleşen site yönetimi ve apartman toplantılarında ilk madde olarak konuşulmaya devam edilmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 16/05/2012 tarihinde çıkarttığı yasa ile yürürlüğe giren kentsel dönüşüm, herkes tarafından 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi yasası olarak bilinmektedir.

Olası bir şekilde meydana gelebilecek ilk sırada deprem olmak üzere, heyelan, sel, çığ ve kaya düşmesi gibi çeşitli afet riski taşıyan bölgelerin tasfiyesinin sağlanması işlemi yasa kapsamında gerçekleştirilir.

Eski ve hasarlı olan binaların tasfiyesi sağlandıktan sonra yerine daha standartlara uyun olacak sağlıklı ve güvenilir yaşam alanlarının oluşturulması için çalışmalar gerçekleştirilir. Böylelikle oluşacak afet sonrasında herhangi bir mal ve can kaybının önüne de bir nebze olsun geçilmiş olur.

Toki Tuzla Kentsel Dönüşüm Projesi

Sağlanacak dönüşümdeki bir diğer hedef ise daha önceden yapılan çarpık kentleşmenin ortadan kaldırılarak, daha modern ve refah seviyesi üst seviyelerde olan, doğal dokusu fazla şehir oluşumunu sağlamaktır. Daha sonraki yıllarda 6785 sayılı İmar Kanunu Yasasında bir madde değiştirilmesi ile gecekondu dönüşüm sürecinde önemli rol oynamıştır.

2003 yılına gelinmiş olduğunda toplu konut ve planlı kentleşme anlayışı gözetilerek kentsel dönüşümde lokomotif olarak görülen TOKİ Tuzla tarafından geliştirilen hasılat paylaşımıyla kendi kaynağını oluşturma modeli getirilmiştir. Böylelikle 10 yıl gibi bir süre zarfında toplamda 500.000 konut inşa edilmiştir.

2012 yılında Afet Riski Altında Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun yürürlüğe girmesinden itibaren Türkiye genelinde başlayan kentsel dönüşüm seferberliği ile birçok alanda değişimler sağlanmıştır.

Tuzla Kentsel dönüşümün tarihi

1980’li yılların sonlarına doğru Tuzla kentsel dönüşüm projeleri belediyelerin mevcut gündeminde bulunmaya başlamıştır. O dönemlerde daha çok gecekondu olarak tabir edilen binaların yıkımı gerçekleştirilerek, bulunduğu alanların kent mimarisine uygun olacak şekilde bir hal alması sağlanmıştır.

2013 yılından itibaren vatandaşlar tarafından gerçekleştirilen başvuruların değerlendirilmesi sonrasında, incelemeye tabi tutulan 33.275 birim, Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar ile 185.287 adetinin risk taşıdığı tespit edilmiştir. Bu karar doğrultusunda toplamda 154.986 adet bağımsız birimin yıkım işlemleri tamamlanmıştır.

23.269 bağımsız birim ile ilk sırada İstanbul bulunurken, 1.203 bağımsız birim ile ikinci sırada Ankara, üçüncü sırada 637 konut ile Eskişehir ve dördüncü sırada ise 497 konut ile İzmir bulunmaktadır.

Kentsel dönüşümün amacı

Kısa bir özet ile Tuzla kentsel dönüşümün amacı anlatılmak gerekirse, 6306 yasa kapsamında risk unsuru taşıyan bölgelerin daha az seviyeye indirilmesi ve çevresel açıdan daha sağlıklı alanların oluşturulmasına katkıda bulunduğu söylenebilir.

Böylelikle yaşam ömrünü tamamen bitirmiş olan sağlıksız yapılar ortadan kaldırılmış olur. Şehir içerisinde hem düzeni bozan hem de çevreye herhangi bir faydası olmayan kaçak yapıların kentsel dönüşüm kapsamında ortadan kaldırılarak, çevreye daha fayda sağlayacak bir alan oluşturulmasını sağlamaktır. Satılık daire emlakçıdan Tuzla ilanlarımız için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Meydana gelecek bir afet sonrasında oluşabilecek can ve mal kaybının minimum seviyede tutulmasını sağlamak, gelişme gösteren teknolojiye ayak uyduracak bir nesil ve modern yapıların yapılmasına zemin hazırlanması, insanların huzurlu bir şekilde risk unsuru taşımayan bölgeler içerisinde güvenli bir yaşam sürmesidir.

Tuzla Kentsel dönüşüm kapsamına alan yapıda araç ve yaya yolu, otopark gibi alanların düzenlenmesine katkıda bulunulması, daha fazla park ve bahçe gibi yeşil alanların kazandırılması, yapımı bitmiş olan mülkün mevcut değerinin daha yüksek seviyeye çekilmesi ve gelecek neslin daha huzurlu, düzenli ve sağlam yapılarda yaşam sürmesinin sağlanması gibi birden fazla amacı vardır.

Söz konusu durumların hepsi daha huzur içerisinde, sağlıklı ve güvenilir bir hayat sürülebilmesi adına sizler için Tuzla kentsel dönüşüm adı altında yapılmakta olduğunu bilmelisiniz.

Tuzla da Kentsel dönüşümün avantajları

6306 sayılı kanun ile gerçekleştirilen kentsel dönüşüm işlemlerinin birden fazla avantajı vardır.

Kentsel dönüşüm avantajları bakımından inceleme altına alacak olur isek;

Risk unsuru taşıyan binalarda yaşam süren maliklerin talepleri değerlendirilerek 18 aya kadar uzanan kira yardımı veriliyor olması ve ya anlaşma sağlanmış bankalar üzerinden 125.000 TL tutarına kadar kredi faiz desteği sağlanması.

Kanun kapsamında gerçekleştirilecek, sözleşme, işlem, devir ve tesciller gibi uygulamaların tapu, noter, belediye ve otopark harçlarının yanı sıra veraset intikal vergisi, damga vergisi, döner sermaye ücreti gibi diğer ücretlerin harçlardan muafiyetinin sağlanması gibi avantajları olduğunu söyleyebiliriz.

Kentsel dönüşüm şartları

Kentsel dönüşüm işlemlerindeki tüm konular ile ilgili belediyeler nezdinde yürütülmektedir. Çünkü kentsel dönüşüm şartları yerine getirilip getirilmediğini ancak belediyelerin alandaki yükseklik, büyüklük ve imar durumu belirlemeleri sonrasında kararı verilebilmektedir.

Kentsel dönüşüm alanı, ilgili büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde ise, kararı tamamen büyükşehir belediyelerine ait olarak verilir. Ancak ilçe belediyeleri sınırları içerisine dahil ise, önce büyükşehir daha sonrasında da ilçe belediyelerince onaydan geçirilmektedir.

Gayrimenkullerin yıkım işlemlerinin yerine getirilmesi ve kamusallaştırılması konuları üzerinde belediyelerce bir anlaşma sağlanması gerekir. Davalık bir durum var ise, mahkemelerin kentsel dönüşüm davaları için bir öncelik tanımaktadır. Mahkeme harçları ilgili davalar için vergi, resim ve harçlar için dörtte biri kadar talep etmektedir.

Tuzla Kentsel Dönüşüm Projeleri için danışman firma

''Tuzla Kentsel dönüşüm'' için risk taşımayan bir alan içerisinde bulunan bina hasar kaydı bakımından risk taşıması durumunda yıkımı gerçekleştirilerek yerine yenisi yapılmaktadır. Binanın inşa işlemleri devam ederken, hak sahiplerine ise bazı kolaylıklar sağlanmaktadır.

Hak sahiplerine kira yardımı verildiği gibi, çeşitli kredilerden de yararlanmasına imkan sunulur. Fakat bir binanın kentsel dönüşüm kapsamında değerlendirilmesi için, binanın kesinlikle riskli grup içerisinde yer alması gerekmektedir.

Binanın kentsel dönüşüm için risk taşıyıp taşımadığı kararı ise uzmanların yaptığı incelemeler sonrasında verilir. Gerekli karar ise hazırlanacak rapor doğrultusunda sunulması gerekir. Risk taşıyıp taşımaması durumu, binanın mevcut ömrünü doldurup doldurmaması, hasar görmüş ya da görecek olabilmesine karşılık değerlendirilir.

Tuzla Kentsel dönüşüm danışmanlığı

Yürürlüğe giren 6306 sayılı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi Kanunu sonrasında ülkemizde Tuzla kentsel dönüşüm danışmanlığı bir iş kolu olarak görülmeye başlanmıştır. Söz konusu iş kolunun ortaya çıkmasının en büyük nedenlerinden birisi ise, kentsel dönüşüm için hak sahipleri mevcut yasa hakkında teknik ve hukuki anlamda yeterli bilgiye sahip olmamasıdır.

Danışmanlık hizmeti veren firmalarda bulunan uzman personeller tarafından konunun hem teknik hemde hukuki anlamdaki boyutları ele alınarak bilgilendirme yapılır. Böylelikle hak sahipleri fikir sahibi oldukları gibi, kentsel dönüşüm işlemleri de hızlandırılmış olur.

Tuzla Kentsel Dönüşüm Projeleri firmaları iletişim

Yasa yürürlüğe girmesinden sonraki süreçte hak sahipleri mevcut yasa ile ilgili fikir sahibi olmadığı için bir takım mağduriyetler ile karşılaşmış, sayısızca hak kaybı yaşamış ve konuların yargı sürecine taşınmasına kadar gitmiştir.

Söz konusu zaman kayıplarının yaşanmaması ve mahkeme sürecine taşınmaması için mutlaka danışmanlık hizmeti almayı düşünmelisiniz. Danışmanlık ücreti ödemekten çekiniyorsanız, olumsuzluklar yaşamanız durumundaki kaybınız danışmanlık ücretinden daha fazla olacağını asla unutmamalısınız.

Tuzla kentsel dönüşüm  danışmanlık firması Concept Gayrimenkul konunun temeline kadar inerek başlangıç noktasını bulur. Böylelikle kentsel dönüşüm işlemleri konusunda izlenmesi gereken bir yol çizilir. Yapılacak olan her şeyden hak sahipleri fikir sahibi olması sağlanarak ilerlenecektir. Hiçbir firma kendi kafasına göre işlemleri yürütme girişimi içerisinde bulunmaz. Geri dönüşü olmayan bir yola girmemek adına profesyonelce davranan uzmanlara güvenmelisiniz.

CONCEPT GAYRİMENKUL.

Melek UZUN

+90530 238 22 66

+90216 494 09 00

Tutar TL
Vade AY
Faiz %

1,272 TL.
Marina Tuzlada Gayrimenkul Fiyatlarını Nasıl etkiledi?